Přejít k hlavnímu obsahu

Vlastní zdroj energie se vyplatí obci i občanům

Obce a komunity s vlastními obnovitelnými zdroji ukazují svoji zodpovědnost a pohled do budoucnosti. Přinášejí vlastní díl k řešení problému změny klimatu, zlepšují ovzduší v dané lokalitě a pomáhají ukazovat cestu dalším. Bez širokého zapojení veřejnosti není proměna energetiky k tomu, aby přestala ohrožovat naši budoucnost, možná. 

 

V komunitní energetice nelze pominout přínosy v podobě stmelování místních lidí, kteří mají společný zájem. Při starosti o komunitní projekt vznikají nové vazby, nápady a přátelství. Vlastní zdroje energie jsou dnes už i otázkou prestiže. Hostětín s místní obecní výtopnou a solárními zdroji kupříkladu navštívil princ Charles. Podobně v Kněžicích, které se snaží o energetickou soběstačnost, se střídají domácí i zahraniční novináři a probíhají exkurze.

 

Česko nabírá na obrátkách


V Česku nabírá rozvoj komunitní energetiky na obrátkách. S rostoucími cenami energie jsou vlastní obnovitelné zdroje stále výhodnější. V Chrudimi instalovali solární panely na radnici, technické služby a budovu OSPOD. Návratnost projektů, které se vyplácejí, i když na ně město nežádalo dotace, očekávají za pět až sedm let. Vyrobenou energii sami spotřebují v obecních budovách a po splacení investice už jen šetří provozní náklady. 


V Litultovicích na Opavsku zkoušejí skutečně komunitní energetiku – zkušební aplikace distribuční firmy jim měří, kolik v reálném čase dodávají do sítě z fotovoltaiky na školce a kolik odebírají konkrétní budovy obce a pět domácností. Za vlastní elektřinu, kterou dokážou sami spotřebovat, platí méně, i když jsou budovy propojené klasickou distribuční sítí.

 

Chybí patřičné zákony


Zákony u nás zatím neumožňují sdílet energii přes distribuční síť, nabízet ji občanům, nebo naopak z panelů na domech zásobovat obecní budovy. Chybí nám převedení definice energetických společenství z evropského práva, chytré měření a účtování a dotační podpora cílená na komunity. Nová vláda se ale v programovém prohlášení zavázala, že komunitní energetiku podporovat bude. I s rostoucími cenami energie můžeme čekat, že zájem o samovýrobu a sdílení energie rapidně poroste. Obce, které chtějí být připravené, mohou už dnes úspěšně investovat do obnovitelných zdrojů, a ukázat tak i občanům, že vlastní obnovitelné zdroje nejen skutečně fungují, ale také se vyplatí.

 

Chcete, aby ve Vaší obcí vznikl komunitní projekt? Tak podepište výzvu Venkov v balíku!

 

PODEPIŠTE VÝZVU VENKOV V BALÍKU