Přejít k hlavnímu obsahu

S obnovitelnými zdroji je obci hej!

"Karle, tam to fouká.."

Podívejme se do malé obce v Pardubickém kraji nedaleko Svitav. Starosta obce Karle hledal další zdroje příjmu pro obecní rozpočet. Snaha nebýt závislý pouze na dotacích a příjmech od státu ho dovedla až k investici do vlastní větrné elektrárny. Impulzem byla žádost developera o pronájem obecních pozemků k výstavbě tří větrných elektráren. S projektem obec souhlasila pod podmínkou vlastnictví jedné z nich. Jednoduše si totiž spočítala, že prostřednictvím vlastnictví větrné elektrárny si přijde na daleko větší peníze než z pouhého pronájmu pozemku. Obecní lesy dala do zástavy, aby kryla 60 milionový úvěr a obešla se bez dalších investičních dotací. Vyrobenou elektřinu vrací do distribuční sítě a zisk z jejího prodeje tvoří asi 10% obecního rozpočtu. Tyto finance pak dále investuje do vlastního rozvoje. Množství energie, které jedna taková elektrárna vyrobí, by totiž pokrylo spotřebu sedmi obcí velikosti Karle (kolem 400 obyvatel). A pak že prý u nás nefouká… 

Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dobrovolný svazek obcí Slopné, Sehradice, Horní Lhota a Dolní Lhota vznikl v roce 2007 za účelem vybudování společné kanalizace a čističky odpadních vod. V roce 2017 přibyla do portfolia obcí i fotovoltaická elektrárna (30 kW) umístěná na střeše čističky, která má z hlediska velikosti plochy a orientace ideální podmínky pro využití sluneční energie. Veškerá vyrobená elektřina se spotřebuje v rámci provozu, a to dokonce i přes léto, kdy je výroba elektřiny nejvyšší. Investice do vlastního obnovitelného zdroje měla především snížit výdaje z obecního rozpočtu, což se podařilo: fotovoltaická elektrárna vyrábí elektřinu pro provoz čističky, a šetří tak výdaje za energie. Zajímavostí projektu, který počítá s devítiletou návratností, je, že se obešel zcela bez dotací. 

Obec Modrá s titulem Vesnice roku Obec v podhůří Chřibů je několikanásobným držitelem ocenění Vesnice roku. Naposledy tuto cenu získala v kategorii životního prostředí, mimo jiné díky dlouhodobé orientaci na obnovitelné zdroje energie a energetické úspory. Modrá vlastní a provozuje dvě střešní fotovoltaické elektrárny umístěné na obecních budovách (2x 20 kW). Byla první obcí v České republice, která si pořídila veřejné osvětlení (90 lamp) s napájením na fotovoltaiku. Ve své rozsáhlé expozici Živá voda, věnované moravským biotopům, využívá k vytápění ještě tepelné čerpadlo, které navíc v zimě chladí místní kluziště. 

Taky se divíte, proč podobných obcí je v Česku jen 160. Chcete, aby i dalším obcím bylo hej a měli svůj vlastní obnovitelný zdroj energie? 


 

PODEPIŠTE VÝZVU VENKOV V BALÍKU