Přejít k hlavnímu obsahu
Rakousko OZE

Inspirujme se Dolním Rakouskem a staňme se moderní zemí

Dolní Rakousko dokázalo v již v roce 2015 z obnovitelných zdrojů vyrobit množství elektřiny, jež odpovídá její celoroční spotřebě. Řadí se tak mezi regiony, které jsou bilančně soběstačné ve výrobě elektřiny díky vysoké produkci obnovitelných zdrojů.

 

Dolní Rakousko má pro využívání obnovitelných zdrojů příznivé přírodní podmínky – 59 % obnovitelné elektřiny dodávají velké vodní elektrárny. K dosažení současné produkce obnovitelných zdrojů ovšem muselo vedení spolkové země i její obyvatelé vynaložit velké úsilí. Zejména v případě větrných elektráren, které pokrývají 26 % výroby elektřiny, probíhala výstavba hlavně v posledních dvou dekádách. Instalovaný výkon větrných elektráren v Dolním Rakousku je pětkrát vyšší než v celé České republice.

 

 

Bruck an der Leitha

 

Osmitisícové město nedaleko Vídně od poloviny devadesátých let usiluje o energetickou soběstačnost. Obnovitelné zdroje pochopitelně hrají klíčovou roli. S koncepcí, jejímž cílem je zajistit energetické potřeby města v jeho bezprostředním okolí, přišla skupina aktivních občanů ze sdružení Energiepark. Myšlenka oslovila představitele radnice i zemědělských a průmyslových podniků.

 

Harmonie v zemědělství a výrobě energie 

 

V roce 1999 byla uvedena do provozu výtopna na biomasu se dvěma kotli o výkonu 4,5 MW a 1,5 MW. Výtopnu společně vlastní lokální zemědělské podniky. Jako palivo využívá dřevní štěpku z okolních lesů a odpad z dřevozpracujícího průmyslu a zásobuje teplem 800 domácností, tedy zhruba třetinu obyvatel.

Druhou součástí energetického systému města je od roku 2003 bioplynová stanice s celkovým elektrickým výkonem 1,67 MW. Bioplyn vyrábí z organického odpadu produkovaného zemědělskými podniky, potravinářským průmyslem i domácnostmi. Bioplynová stanice ročně dodává do sítí 12 GWh elektřiny a 54 000 GJ tepla. Teplo se využívá především v letním období k ohřevu vody, což umožňuje odstávku biomasové výtopny.
 

 

Co takhle podíl ve větrné elektrárně

Výroba elektřiny v regionu ovšem stojí především na větrných elektrárnách. Tři větrné parky s 26 turbínami a celkovým výkonem 47 MW vyrobí ročně 100 GWh elektřiny. Větrné parky byly vybudovány se zapojením místních obyvatel a část z nich elektrárny spoluvlastní.
Snaha o zajištění energetické soběstačnosti regionu dospěla do fáze, kdy větrné elektrárny a bioplynová stanice vyrobí podstatně více elektřiny, než odběratelé ve městě spotřebují. Naopak spotřeba tepla výrazně překračuje možnosti produkce z lokální biomasy. Příklad potvrzuje, že i na úrovni obcí je podmínkou energetické soběstačnosti snížení spotřeby energie pro vytápění budov. ¨
 

 

Dolní Rakousko není jedinou spolkovou zemí, která vsadila na rozvoj obnovitelných zdrojů. I čeští občané mohou vyrábět a vlastnit obnovitelné zdroje. Zájem veřejnosti by byl, ale politici a političky musí vytvořit patřičné podmínky. Podepište výzvu Venkov v balíku, abychom společně začali čistší epizodu naší energetiky!
 

PODEPIŠTE VÝZVU VENKOV V BALÍKU