Přejít k hlavnímu obsahu

Objevte jednu z mnoha cest k vlastní energii

S komunitním energetikou získávají lidé v obcích a městech větší nezávislost. Stanou se energeticky soběstačnější a investují do rozvoje lokálních komunit. Za jak dlouho se investice vrátí? 

 

Na odboru energie ve městě Mouscron v Belgii hledali způsob, jak snížit provozní náklady města a zároveň realizovat připravené energetické investice. Potřebovali najít další zdroj financí, kterým by doplnili dotace. V roce 2017 proto přišli s nápadem založit energetické družstvo s podílem města a finanční účastí obyvatel. 

 

 

S čím pomáhá energetické družstvo


Z iniciativy města založili společně s energetickou firmou Energiris družstvo, jehož členy se stali i místní občané – nejprve prvních patnáct a následně stovky dalších. Při ceně podílu pro občany 500–5 000 eur přináší družstvo 3–6% návratnost investice ročně. Prvním cílem družstva bylo zpřístupnit obnovitelnou energii každému ve městě. Jen v prvním roce dokázali podpořit stovku domácností v instalacích solárních panelů, když za ně družstvo vyřídilo nejen papírování a montáž panelů, ale dokonce vyplatilo předem bonus za obnovitelnou energii, který následně získalo od státu zpět po zapojení panelů.

 

Každý v obci může vyrábět vlastní energii


Díky vlastnictví energetických zdrojů platby za energie neodcházejí vzdáleným dodavatelům, ale zůstávají v místní ekonomice, kde dále podporují koupěschopnost obyvatel a místní podnikání a šetří účty za energie městu. Možnost spolupodílet se na nich, mít z nich přímý zisk a kontrolovat je umožňuje tuto bariéru překonat. Velkou roli při nastartování těchto iniciativ mohou, podobně jako v Mouscronu, hrát obce a města. 
 

 

Způsobů fungování a financování energetických společenství je mnoho. Může se jednat o jednotlivé společné investice, jako je velké pole solárních panelů na zanedbané důlní výsypce nebo větrný park nad obcí, do nichž investuje soukromá firma, ale část vlastní, kontrolují nebo z nich mají zisk přímo domácnosti. Přestože firmy, které investují do větrné energetiky u nás, se s odporem místních setkávají pravidelně, málokterou z nich zatím napadlo nabídnout přímo těmto obyvatelům přímý podíl a zisk z projektu. Může se jednat o společenství, které zajišťuje pomocí návratných příspěvků občanů finance pro jednotlivé elektrárny na domech, pomáhá, podobně jako v Mouscronu, vyřídit potřebná povolení, poskytuje služby energetických konzultantů a projektantů, zařizuje hromadné nákupy solárních panelů a spolupracuje s montážními firmami. Podobné příklady najdeme dnes i v zemích bývalého východního bloku, uveďme třeba město Križevci ve východním Chorvatsku. 

Chcete, aby i v českém venkově vznikaly podobné projekty? Tak podepište výzvu Venkov v balíku! 
 

PODEPIŠTE VÝZVU VENKOV V BALÍKU