Přejít k hlavnímu obsahu

Chceme obce
s vlastní čistou
energií

160 obcí v Česku vyrábí čistou energii
a teplo díky obnovitelným zdrojům.
Jsou energeticky soběstačné
a nezávislé na fosilních palivech.

Stovky dalších obcí je chtějí následovat.
Chybí jim však stabilní prostředí a podpora státu.

Je čas to změnit!
Podepište výzvu Venkov v balíku!

Zapoj se a zapni obecní čistou energetiku.

Vyzýváme vládu, poslance a senátory, aby obcím a městům umožnili vyrábět si elektřinu a teplo z lokálních obnovitelných zdrojů energie.

  1. Podpořte zvyšování energetické soběstačnosti a ekonomické prosperity obcí a měst prostřednictvím investic do obecních obnovitelných zdrojů energie a komunitních energetických projektů.
  2. Zaveďte férové podmínky, díky kterým nebudou obecní a komunitní projekty v konkurenci s energetickými firmami znevýhodněny a naopak budou mít jednodušší přístup k podpoře.
  3. Zajistěte, aby byly podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a komunitní energetiky dlouhodobě stabilní a předvídatelné.
* Tato pole jsou povinná
Zaškrtnutím pole udělujete Hnutí DUHA (IČ 15547779) souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem informování o výzvě a dalších aktivitách vedoucích k ochraně životního prostředí. Souhlas může být kdykoli odvolán zasláním emailu na osobni.udaje@hnutiduha.cz. Podrobné informace o ochraně osobních údajů v Hnutí DUHA najdete na https://www.hnutiduha.cz/informacni-memorandum.

Obnovitelné
zdroje energie

jsou pro český venkov novou investiční příležitostí k podnikání a významným zdrojem příjmů do obecní kasy. Obnovitelné zdroje energie přinášejí i těm nejzapadlejším obcím nejen tolik potřebné finance, ale i nová pracovní místa. Díky obnovitelným zdrojům energie už venkov nebude vnímán jako místo, kde lišky dávají dobrou noc, ale v mnohém jako inspirace pro města - v oblasti soběstačnosti i v přirozeném nakládaní s dostupnými zdroji.

Martin Krupa

Martin Krupa, starosta Mikolajic

„Nebojte se obnovitelných zdrojů, nebojte se fotovoltaiky, nebojte se investovat, myslím si, že teď je správná chvíle, protože ceny energií půjdou nahoru, určitě nepůjdou dolů.“

Jiří Lukeš

Jiří Lukeš, starosta Prosiměřic

„Já bych chtěl vzkázat, aby se toho lidé nebáli, aby šli cestou obnovitelných zdrojů. Přinese jim to do budoucna pouze úspory.“

Eva Rajchmanová

Eva Rajchmanová, starostka Dolních Bojanovic

„Každý může udělat nějaké opatření, kterým může zlepšit prostředí, ve kterém žije. Projekt fotovoltaické elektrárny na obecní škole je dobrý a správný. Pokud nebudeme zabírat ornou půdu na fotovoltaické elektrárny, ale naopak využívat střechy, které stejně máme, tak si myslím, že je to správně. Takže jděte do toho!“

Daniel Havlík

Daniel Havlík, starosta Ludgeřovic

„Já bych určitě vzkázal jenom jedno – nebojte se třeba fotovoltaiky, protože je to jeden z momentálních možných zdrojů, který se dá slušně zadotovat.“

Jan Birgus

Jan Birgus, starosta Litultovic

„Pokud to lidem skutečně položíte na stůl a ukážete, že to přináší tu úsporu, že je to spočítané, tak v tu chvíli s tím nemají skutečně žádný problém a podporují to.“

Patrik Schramm

Patrik Schramm, starosta Budišova nad Budišovkou

„Když bude příležitost, nebojte se, pojďte do toho, a do budoucna to je určitě krok kupředu a plus.“

Zdeněk Pavlík

Zdeněk Pavlík, energetický manažer města Chrudim

„Registrovali jsme se už v předregistrační výzvě, celkově chceme z Modernizačního fondu vybudovat instalace o celkovém výkonu asi 500 kW.“

Josef Horinka

Josef Horinka, starosta Hrádku nad Nisou

„Úsporu energie jsme měli spočítanou od projekční firmy. Projekt má velmi slušnou návratnost a skutečná úspora je zjevná, je tu jasný trend.“

Karel Mozgva

Karel Mozgva, předseda aglomerace Dolní Lhota

„Naposledy, co jsem si to počítal, tak nám elektrárna ušetřila za 12 měsíců 106 000 korun za odběr elektřiny.“

David Michalička

David Michalička, starosta Říčan

„V Říčanech se snažíme být napřed, chtěli jsme být leaderem v tomto směru a zároveň vzorem pro občany.“

17 Březen 2022

Zateplené zákopy a solární samopaly

Čist celý článek

#Energetika - Cloned, #Komunitní energetika - Cloned, #Příklady dobré praxe

10 Březen 2022

Objevte jednu z mnoha cest k vlastní energii

Čist celý článek

#Fakta o obnovitelných zdrojích energií, #Komunitní energetika

Ať už jste z Horní
nebo Dolní, pokud chcete
i vy, aby byl venkov v balíku,