Přejít k hlavnímu obsahu
Zdeněk Pavlík
Zdeněk Pavlík, energetický manažer města Chrudim
Chrudim
Základní údaje
Náklady: spolu 1 520 000 Kč
Výkon: 20 kWp + 19 kWp + 6 kWp
Využití: téměř 100% využití energie v budovách kromě Technických služeb
Zdroj financí: vlastní zdroje Fondu obnovy města
Popis projektu
V Chrudimi přistupují k energetice systematicky. Město zpracovalo svou energetickou koncepci, jejíž cílem je prosazovat úsporná opatření. Vliv na rozpočet je významný. Město Chrudim je skvělým příkladem a inspiruje další subjekty a obyvatele. Prvním projektem odstartovali epizodu čisté energie v jejich městě. Vedení města přemýšlí velmi perspektivně. Díky čisté energii z fotovoltaické elektrárny a zateplení šetří výdaje za elektřinu. Vytvořili si dlouhodobý a stabilní Fond obnovy města a pravidelně investují do energetiky, tak aby město bylo nezávislé a soběstačné. Celkem realizovali už tři projekty a to pouze z vlastních prostředků, bez dotací. První instalaci fotovoltaiky umístili na plochou střechu úřadu OSPOD. Odběr elektřiny během dne se skvěle kryje s provozem úřadu, a tak zároveň se sjednocením odběrných míst výrazně ušetřili za elektřinu. Projekt se jim vrátí za pouhých pět let. Následující roky už bude elektrárna jen vydělávat. První úspěch inspiroval k dalším projektům na budově Technických služeb. Chrudimáci se vydali složitou cestou umístění fotovoltaiky na střeše památkově chráněné budovy samotné radnice. Vyplatilo se. Památkáři svolili s jejím umístěním na zadní stranu střechy, směrem do dvora. Při vhodně zvolené velikosti elektrárny a připojení na objekty s dostatečným odběrem tak příklad Chrudimi ukazuje, že fotovoltaika se městům vyplatí a to dokonce i bez dotací.

Postupná příprava projektů přináší ovoce

Jak se daří naplňovat očekávání, která jste od projektů měli?

Začali jsme na zkoušku s projektem na budově OSPOD, 22 kWp. Kromě solární elektrárny jsme sloučili tři odběrná místa a změnili distribuční sazbu, takže jsme výrazně ušetřili. Projekt se osvědčil a návratnost investice je teď kolem pěti let. To nás přesvědčilo a vybudovali jsme další dva projekty, elektrárnu na budově Technických služeb o výkonu 19 kWp a na střeše radnice. Ta je památkově chráněná, ale podařilo se nám vyjednat s památkáři povolení na umístění fotovoltaiky ze zadní strany budovy.

Jak jste projekty financovali, využili jste nějakou dotaci?

Projekty fotovoltaiky jsme dosud realizovali bez dotací, investujeme z vlastních zdrojů, z Fondu obnovy majetku města. Ten je naplňován z prostředků získaných díky energetickým úsporám v městských objektech. Získané finance potom slouží výhradně k dalším investicím v oblasti reprodukce majetku, především pak do udržitelné energetiky.

Setkali jste se při těchto projektech s nějakými překážkami?

Příprava projektů běžela hladce, jedinou překážkou je velký objem byrokracie, která je nutná při připojování elektrárny, hlavně při získání licence od Energetického regulačního úřadu.

Otevřela se možnost získat dotaci z Modernizačního fondu, plánujete další projekty?

Registrovali jsme se už v předregistrační výzvě, celkově chceme z Modernizačního fondu vybudovat instalace o celkovém výkonu asi 500 kW. Teď připravujeme projekt o výkonu přibližně 100 kWp na střeše zimního stadionu. Nevěděli jsme ale o podmínce, že je potřebné sloučit nejméně dva projekty. U druhého projektu fotovoltaiky na ZŠ U stadionu bude záležet na rozhodnutí města, jestli uvolní finance tak, abychom stihli projekt připravit pro letošní výzvu.