Přejít k hlavnímu obsahu
David Michalička
David Michalička, starosta Říčan
Říčany
Základní údaje
Náklady: 1 062 000 Kč
Výkon: 30 kWp
Využití: nahradí 15 % spotřeby energie budovy úřadu
Zdroj financí: 40 % dotace OPŽP, vlastní zdroje města
Popis projektu

Radnice středočeských Říčan využila rekonstrukce střechy úřadu a rozhodla se umístit na plochou střechu budovy 105 fotovoltaických panelů o výkonu téměř 30 kWp. Elektrárna pokrývá 15 % spotřeby elektřiny úřadu. Doba spotřeby elektřiny v úřadu se dobře kryje s rozložením její dostupnosti během dne, není tak potřeba energii skladovat v bateriích.

Říčany využily pro financování projektu dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Ta hradila 40 % celkových nákladů projektu a i díky ní se zkrátila doba návratnosti pod 10 let. Dodavatel zajistil jak projektovou dokumentaci, tak samotnou realizaci. Díky využití střech bez změny obrysu budovy nebylo pro elektrárnu potřeba stavební povolení.

Fotovoltaika na rekonstruované střeše městského úřadu

Jaká byla vaše motivace, proč jste se rozhodli projekt realizovat?

V Říčanech se snažíme být napřed, chtěli jsme být leaderem v tomto směru a zároveň vzorem pro občany. To se nám myslím daří, snažíme se občany hlavně informovat. Proto v čekárně městského úřadu máme monitor, který ukazuje v reálném čase, kolik energie město ušetřilo, o kolik méně emisí CO2 jsme díky solárním panelům vypustili.

Byla pro Vás motivací i ekonomika projektu?

Ano, to také. Spočítali jsme si návratnost na dobu pod deset let, což už začíná být zajímavé. Úřad funguje po celý rok a spotřeba elektřiny se tak výrazně nemění. Všechnu vyrobenou energii využijeme, což je nejekonomičtější. Máme také nasazený online monitoring, v případě, že nastane problém, víme o tom hned.

Vy jste v energetice a stavebnictví podnikal, byl jste hlavním hybatelem projektu?

Já mám sice v oboru zkušenosti, ale nešlo o můj projekt, ve vedení města máme určitou vizi, do které zapadá a souhlasilo s ním samozřejmě zastupitelstvo.

Setkali jste se při přípravě s nějakými dalšími problémy, překážkami?

Museli jsme řešit požární bezpečnost objektu a výměnu hromosvodů, které byly staré. Navíc jsme se obávali o únosnost pláště střechy, aby nedošlo k nějakému poškození nebo prohlubním a podobně. Pomohl nám to ale vyřešit projektant, který nám navrhl lehkou konstrukci.

Máte další plány v městské energetice?

Chceme obnovitelné zdroje energií dále využívat. Máme požádáno o dotaci na další projekt, elektrárnu o výkonu několika desítek kilowatt na plochou střechu základní školy a sportoviště. V areálu je velká školní kuchyň, která vaří i o prázdninách, tudíž veškerou vyrobenou energii dokážeme spotřebovat sami a ušetřit tak náklady za elektřinu.