Přejít k hlavnímu obsahu

Větrné elektrárny jsou hlučné

Současné standardní větrné elektrárny produkují hluk cca 50 dB ve vzdálenosti 100 m od paty elektrárny, což je také akceptovatelná mez hluku daná českým zákonem. Zároveň jsou však větrné elektrárny stavěny (a měly by být stavěny) mnohem dál od obydlí.

Agentura ochrany přírody a krajiny uvádí, že les ve vzdálenosti 200 metrů vydává při rychlostech větru 6–7 m/s přibližně stejný hluk jako větrná elektrárna ve stejné vzdálenosti. V případě větrné farmy se účinky jednotlivých elektráren nesčítají.

Co se týče dalších možných zdravotních rizik „neexistuje vědecký důkaz pro to, že hluk v úrovni produkované větrnými elektrárnami může způsobovat jiné zdravotní problémy než obtěžování”.