Přejít k hlavnímu obsahu

Je pravdou, že větrné elektrárny vytváří novou dominantu v krajině. Protože potřebují ke svému fungování dobré povětrnostní podmínky, staví se často na místech, kde jsou dobře viditelné, a to v rovinách či na kopcích. Názory na jejich krásu nebo ošklivost jsou ale rozdílné a nutně subjektivní. 

Navíc je důležité je porovnávat v kontextu ostatních zdrojů – například energetické využití uhlí ústí v podobu krajiny zcela a trvale proměněné těžbou.

Volba, jestli lidé chtějí mít v krajině větrné elektrárny, by měla být na nich samotných a především na těch lidech, kteří by žili v jejich okolí. 

A samozřejmě platí, že musíme porovnávat, kolik chceme získávat a používat energie oproti tomu, jak chceme proměňovat krajinu. Je jasné, že energie z fosilních paliv se musíme zbavit kvůli ničivým následkům klimatické změny a jednou ze slibných náhrad může být právě větrná energie.

Ikona