Přejít k hlavnímu obsahu

Solární a větrné elektrárny potřebují obrovské území

Solární farmy zabírají 450 krát více půdy než jaderné elektrárny.

Do výroby elektřiny z jádra je ale také nutné započítat těžbu uranu a zdroje potřebné pro postavení elektrárny, nemluvě o riziku havárie, která by zasáhla obrovské území.

Fotovoltaické ani větrné elektrárny nepotřebují další plochu na těžbu během provozu.

Ekologická stopa větrné energie, co se týče plochy, je minimální ve srovnání s většinou ostatních zdrojů.

Navíc solární panely i větrné elektrárny poskytují možnosti pro vícenásobné použití místa, kde se nachází. Existuje i kombinování zemědělství např. pastvy nebo úseky orných brázd se solárními panely na poli, tzv. agrivoltaika.

Půda využitá na solární parky neztrácí status zemědělské půdy, instalace půdu nijak neznehodnocují, po jejich odstranění může být bez problémů využívána opět k zemědělským účelům.

Solární panely se mohou umisťovat na střechy domů, do brownfieldů, vytěžených uhelných dolů, na vodní plochy, atd.