Přejít k hlavnímu obsahu

Solární panely nejsou příliš šetrné

Téměř každá lidská činnost nějakým způsobem zatěžuje životní prostředí. Důležité je vidět různé způsoby výroby energie v kontextu. Pokud se zaměříme například na hledisko klimatické změny, pak jsou solární panely mnohonásobně lepší než fosilní paliva. V současnosti vyprodukují asi desetkrát méně emisí skleníkových plynů na množství dodané energie.

V současnosti se solární panely produkují většinou v Číně, kde jsou často slabší environmentální regulace (ale dnes už je i Čína v řadě případů přísnější), získávání vzácných kovů použitých v panelech často probíhá v zemích globálního jihu za špatných lidských i ekologických podmínek. To by se samozřejmě mělo změnit. Těžba i výroba by měla probíhat za férových a co nejbezpečnějších podmínek.

Každopádně platí, že jako společnost musíme zvážit, jak velký objem energie chceme využívat oproti ceně krajiny a životního prostředí nepoškozené získáváním materiálů a energie.