Přejít k hlavnímu obsahu

Slunce v ČR tolik nesvítí, vítr v ČR tolik nefouká

Větrné elektrárny: Podle potenciálové studie Ústavu fyziky atmosféry může být do roku 2040 v ČR mimo chráněná území a jinak nevhodné lokality až 1392 větrných elektráren s celkovým výkonem 7044 MW a průměrnou roční produkcí 18,8 TWh elektřiny (to je více, než roční spotřeba elektřiny všech českých domácností dohromady).


Fotovoltaika: Technický potenciál fotovoltaických elektráren na střechách obytných budov je v ČR odhadován na 6 200 MW, na střechách ostatních budov na 4 300 MW. Celkem má tedy střešní fotovoltaika potenciál 10 500 MW. Aktuálně je na střechách nainstalováno cca 300 MW fotovoltaických elektráren.


V případě započtení dalšího technického potenciálu na fasádách (cca 13 000 MW) a brownfieldech (cca 15 000 MW) se v součtu dostáváme k potenciálu kolem 39 000 MW.


Přibližně platí, že 1000 MW fotovoltaiky vyrobí za rok 1 TWh elektřiny (v roce s průměrným slunečním svitem, při současných technologiích).
 

Vítr a slunce tak mohou vyrobit téměř 60 TWh elektřiny za rok, tuzemská roční spotřeba je nyní mírně přes 60 TWh.