Přejít k hlavnímu obsahu

Skladování elektřiny je drahé a neefektivní

Skladování elektřiny je sice stále drahé, ale cena skladování v bateriích klesá a může při výzkumu a zavádění na trh klesnout podobně dramaticky, jako klesla cena solárních panelů. Aktuálně jdou ceny natolik dolů, že se na liberalizovaném trhu v USA kombinace fotovoltaiky a bateriové akumulace začíná prosazovat. (Zdroj 1)

Při dosažení vyššího podílu obnovitelných zdrojů závislých na počasí je ovšem akumulace nezbytná a to i akumulace sezónní - tedy technologie Power to Gas s využitím syntetického metanu. Náklady na akumulaci obnovitelné elektřiny pomocí výroby syntetického metanu jsou odhadovány na 33 €/MWh. (Zdroj 2) 

Navíc se může spotřeba částečně přizpůsobovat aktuálnímu dostupnému množství, například pomocí dopředu známých měnících se cen elektřiny. Další možností je využití chytré sítě, kdy by se například v době přebytku energie ukládala do baterií elektromobilů a při nedostatku by se z nich zase dodávala.